top of page

KONFEKCIJSKI ABUTMENTI

ANKYLOS KOMPATIBILNI - RAVNI TITANSKI

Kompatibilni sistem

Ravne nadogradnje

A11 - Platforma 3,5/4,5/5,5/7,0

  • Materijal: Titan (Grade 5, Ti-6AL-4V-ELI)

  • Pakiranje: Abutment + vijak

  • Vijak integriran u abutment

  • Anti-rotirajući

  • Preporučeno stezanje: 30 Ncm

A11-5-55-3.png

GH

CH

GD

Razina učvršćivanja

ANKYLOS

GD = 3,0mm

GH

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

CH

4,0

A11-3-55-5.png
A11-3-55-4.png
A11-3-55-3.png
A11-3-55-2.png
A11-3-55-1.png

A11341

A11342

A11343

A11344

A11345

5,5

A113551

A113552

A113553

A113554

A113555

7,0

A11371

A11372

A11373

A11374

A11375

GD = 3,5mm

GH

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

CH

4,0

A11-35-55-5.png
A11-35-55-4.png
A11-35-55-3.png
A11-35-55-2.png
A11-35-55-1.png

A113541

A113542

A113543

A113544

A113545

5,5

A1135551

A1135552

A1135553

A1135554

A1135555

7,0

A113571

A113572

A113573

A113574

A113575

GD = 4,0mm

GH

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

CH

4,0

A11-4-55-5.png
A11-4-55-4.png
A11-4-55-3.png
A11-4-55-2.png
A11-4-55-1.png

A11441

A11442

A11443

A11444

A11445

5,5

A114551

A114552

A114553

A114554

A114555

7,0

A11471

A11472

A11473

A11474

A11475

GD = 4,5mm

GH

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

CH

4,0

A11-45-55-5.png
A11-45-55-4.png
A11-45-55-3.png
A11-45-55-2.png
A11-45-55-1.png

A114541

A114542

A114543

A114544

A114545

5,5

A1145551

A1145552

A1145553

A1145554

A1145555

7,0

A114571

A114572

A114573

A114574

A114575

GD = 5,0mm

GH

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

CH

4,0

A11-5-55-5.png
A11-5-55-4.png
A11-5-55-3.png
A11-5-55-2.png
A11-5-55-1.png

A11541

A11542

A11543

A11544

A11545

5,5

A115551

A115552

A115553

A115554

A115555

7,0

A11571

A11572

A11573

A11574

A11575

GD = 6,0mm

GH

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

CH

4,0

A11-6-55-5.png
A11-6-55-4.png
A11-6-55-3.png
A11-6-55-2.png
A11-6-55-1.png

A11641

A11642

A11643

A11644

A11645

5,5

A116551

A116552

A116553

A116554

A116555

7,0

A11671

A11672

A11673

A11674

A11675

GD = 7,0mm

GH

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

CH

4,0

A11-7-55-5.png
A11-7-55-4.png
A11-7-55-3.png
A11-7-55-2.png
A11-7-55-1.png

A11741

A11742

A21743

A11744

A11745

5,5

A117551

A117552

A117553

A117554

A117555

7,0

A11771

A11772

A11773

A11774

A11775

Pogledajte ostale Ankylos A11 kompatibilne abutmente.

Titanski:

Lista ostalih abutmenta.

bottom of page