top of page

Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu:

„NeoDens LAB – unaprjeđenje dentalne medicine kroz istraživanje i razvoj univerzalno kompatibilnog multi-unit abutmenta“ referentne oznake KK.01.2.1.02.0160 po natječaju Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II

Kratki opis projekta (operacije):

Projekt se odnosi na pribavljanje strojeva i opreme koji su neophodni da bi se omogućilo istraživanje i razvoj novih proizvoda. Aktivnosti uključuju ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu, aktivnosti istraživanja i razvoja kroz TRL-ove od 2 do 8, upravljanje projektom te promidžbu i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije):

Svrha projekta je ulaganjem u vlastite istraživačko-razvojne kapacitete, provedbom aktivnosti istraživanja i razvoja kroz TRL-ove 2 do 8, u suradnji s Fakultetom strojarstva i brodogradnje, razviti univerzalno-kompatibilan multi-unit abutment kao sofisticiran i visoko inovativan proizvod dentalne protetike kojim će se unaprijediti kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga. Istraživanje i razvoj se provodi u S3 području Zdravlje i kvaliteta života. Provedba projekta doprinijeti će jačanju gospodarstva RH primjenom istraživanja i inovacija.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupna vrijednost projekta iznosi 12.867.451,92 kn

Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 12.517.109,44 kn
Udio EU u financiranju projekta iznosi 6.555.087,10 kn

 

Razdoblje provedbe projekta (od – do):

17.08.2020. – 17.08.2023.

Kontakt osobe za više informacija:

Marko Živko, direktor
e-mail: marko.zivko@neo-dens.hr

Linkovi:

http://www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-iz-aktivnosti-istrazivanja-i-razvoja-faza-ii/

Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu:

„Jačanje konkurentnosti tvrtke Neo Dens d.o.o. ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“ referentne oznake KK.11.1.1.01.0233 po natječaju Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

Kratki opis projekta (operacije):

Projekt se odnosi na nabavu imovine, strojeva i opreme, kao nužnih materijalnih preduvjeta za uvođenje i unapređenje energetski učinkovite i tehnološki napredne proizvodnje visoko inovativnih proizvoda dentalne protetike te uvođenje inovativnog sveobuhvatnog digitaliziranog lančanog poslovnog modela. Aktivnosti uključuju ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu, unapređenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja, upravljanje projektom te promidžbu i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije):

Cilj projekta je doprinijeti jačanju konkurentnosti gospodarstva i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva jačanjem konkurentnosti poduzeća Neo Dens d.o.o. na domaćem i svjetskom tržištu kroz uvođenje i unapređenje energetski učinkovite i tehnološki napredne proizvodnje visoko inovativnih proizvoda dentalne protetike te uvođenjem inovativnog sveobuhvatnog digitaliziranog lančanog poslovnog modela kojim će se povećati učinkovitost i optimizirati proizvodnja i cjelokupno poslovanje, povećati izvoz, očuvati postojeća radna mjesta i potaknuti stvaranje novih radnih mjesta.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupna vrijednost projekta iznosi 21.036.985,26 kn

Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 15.992.532,25 kn
Udio EU u financiranju projekta iznosi 7.447.316,12 kn

 

Razdoblje provedbe projekta (od – do):

30.05.2021. – 30.09.2023.

Kontakt osobe za više informacija:

Marko Živko, direktor
e-mail: marko.zivko@neo-dens.hr

Linkovi:

http://www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-konkurentnosti-poduzeca-ulaganjima-u-digitalnu-i-zelenu-tranziciju/

bottom of page