top of page

Name of the project (operation) of the user / partner in the project:

"NeoDens LAB - improvement of dental medicine through research and development of universally compatible multi-unit abutment" reference code KK.01.2.1.02.0160 by tender Increasing the development of new products and services arising from research and development activities - phase II

Short description of the project (operation):

The project relates to the procurement of machinery and equipment necessary to enable research and development of new products. Activities include investing in tangible and intangible assets, research and development activities through TRLs 2 to 8, project management, and publicity and visibility.

Objectives and expected results of the project (operations):

The purpose of the project is to invest in its own research and development capacities, implementing research and development activities through TRLs 2 to 8, in cooperation with the Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, to develop a universally compatible multi-unit abutment as a sophisticated and highly innovative prosthetic product. to improve the quality of health care delivery. Research and development is conducted in the S3 area of Health and Quality of Life. The implementation of the project will contribute to the strengthening of the Croatian economy through the application of research and innovation.

Total value of the project and the amount co-financed by the EU (in HRK):

The total value of the project is HRK 12,867,451.92

The total value of the project (eligible costs) is HRK 12,517,109.44
The EU share in project financing amounts to HRK 6,555,087.10

 

Project implementation period (from - to):

08/17/2020 - 17.08.2023.

Contact person for more information:

Marko Živko, director
e-mail: marko.zivko@neo-dens.hr

Links:

http://www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-iz-aktivnosti-istrazivanja-i-razvoja-faza-ii/

Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu:

„Jačanje konkurentnosti tvrtke Neo Dens d.o.o. ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“ referentne oznake KK.11.1.1.01.0233 po natječaju Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

Kratki opis projekta (operacije):

Projekt se odnosi na nabavu imovine, strojeva i opreme, kao nužnih materijalnih preduvjeta za uvođenje i unapređenje energetski učinkovite i tehnološki napredne proizvodnje visoko inovativnih proizvoda dentalne protetike te uvođenje inovativnog sveobuhvatnog digitaliziranog lančanog poslovnog modela. Aktivnosti uključuju ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu, unapređenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja, upravljanje projektom te promidžbu i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije):

Cilj projekta je doprinijeti jačanju konkurentnosti gospodarstva i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva jačanjem konkurentnosti poduzeća Neo Dens d.o.o. na domaćem i svjetskom tržištu kroz uvođenje i unapređenje energetski učinkovite i tehnološki napredne proizvodnje visoko inovativnih proizvoda dentalne protetike te uvođenjem inovativnog sveobuhvatnog digitaliziranog lančanog poslovnog modela kojim će se povećati učinkovitost i optimizirati proizvodnja i cjelokupno poslovanje, povećati izvoz, očuvati postojeća radna mjesta i potaknuti stvaranje novih radnih mjesta.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupna vrijednost projekta iznosi 21.036.985,26 kn

Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 15.992.532,25 kn
Udio EU u financiranju projekta iznosi 7.447.316,12 kn

 

Razdoblje provedbe projekta (od – do):

30.05.2021. – 30.09.2023.

Kontakt osobe za više informacija:

Marko Živko, direktor
e-mail: marko.zivko@neo-dens.hr

Linkovi:

http://www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-konkurentnosti-poduzeca-ulaganjima-u-digitalnu-i-zelenu-tranziciju/

bottom of page